شرکت مهندسی فروش

مهندسی فروش

پیشنهادیه اولیه طرح تحقیقاتی و اجرایی

 

استراتژی های بازاریابی و تبلیغاتی

مهندسی فروش و برندسازی

 

 

کارشناسان ارشد  بازاریابی و تبلیغات

شرکت مهندسی فروش

مهندس علی خویه

 

 

 

قبل از اطمینان از موفقیت وارد هیچ مبارزه ای نشوید."دیوید اکر"

 

مقدمه :

بازاریابی و تبلیغات دو امر کاملا در هم تلفیق یافته هستند که بسیاری در تمییز آنها دچار اشکال می شوند.  برای آنکه به تبلیغات نگرش و رویکرد بازاریابانه داد و بتوان با توجه به نیاز بازار و مشتری، استراتژی را برای رسیدن به بازار هدف، تدوین کرد نیاز به پژوهشهایی است تا بوسیله آن یک سیستم اجرایی و برنامه ریزی شده در اختیار واحد فروش قرار داد.

در واقع سیستم مهندسی فروش (Sale engineering)  برنامه‌ بازاریابی(Marketing plan) و برنامه تبلیغاتی(Ad plan)صحیح به ما امکان می‌دهد با یک ملاحظة منسجم و جامع‌نگر نسبت به تمامی امکانات مادی و درونی  یک محصول و به کارگیری آنها جهت پیشبرد استراتژیهایی که ما را برای دستیابی به اهداف رهنمون خواهد ساخت،گام برداریم. از ویژگیهای ذاتی این برنامه، ترتیب منطقی مراحل، هماهنگی عناصر سازمانی و تعریف جایگاه و نقش هریک و نیز زمان‌بندی و توزیع دقیق منابع است.

...
/ 0 نظر / 36 بازدید